In een dankbaar hart zal het altijd zomer zijn


Aan gezondheid werken Samen
Home Nieuws Deepak Chopra Verlichting Ontwaken Natuur Positief nieuws Liever moe Medisch Contact

 Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

 Emmen

   Sociaal Cultureel Welzijn

De traditionele geneeskunde  heeft een beter antwoord op de griepprik

De farmaceutische industrie is slim, maar de volksgeneeskunde is slimmer. Pas nu beginnen wetenschappers te begrijpen hoe traditionele geneeskunde werkt en in hun nieuwste onderzoek stellen zij vast dat vlierbes een krachtig antivirusmiddel is dat de griep kan bestrijden.

Verbindingen uit vlierbessen verhinderen de verspreiding en vermenigvuldiging van het griepvirus en bovendien versterken ze de reactie van het immuunsysteem op het virus. Daaruit blijkt dat de vlierbes effectiever is dan de jaarlijkse griepprik, die hooguit 40 procent succes heeft.

Onderzoekers van de Australische University of Sydney maakten een extract van vlierbessen die ze bij een kwekerij hadden gekocht en brachten dit aan op cellen in het laboratorium, die daarvoor, tijdens en daarna met het influenzavirus werden besmet.

De fytochemicaliën uit het sap voorkwamen besmetting van de cellen met het virus en verhinderden de verspreiding ervan in latere stadia van het proces, nadat de cellen al waren besmet. Daarnaast werden de cellen aangezet tot het vrijgeven van cytokines, chemische boodschappers die het immuunsysteem helpen om met verschillende celtypen te communiceren.

De vlierbes (Sambucus nigra) is een antioxidantrijke vrucht. Vlierbesextract is in winkels verkrijgbaar in de vorm van tabletten of sap.

Wereldwijd is het griepvirus verantwoordelijk voor de dood van ongeveer een miljoen mensen per jaar.

J Funct Foods, 2019; 54: 353–60

 

 

Groen is goed voor u


De woonomstandigheden van 25.518 Londenaren vormden de basis van een studie naar de relatie tussen groen en algeheel welbevinden. De uitkomsten hebben laten zien dat mensen die binnen 300 meter van groen wonen zich aanzienlijk beter voelen dan degenen die geen groen in hun directe omgeving hebben.

Belangrijker dan inkomen

De nabijheid van groen is zelfs belangrijker dan factoren als een baan, inkomen of gezondheid, aldus de onderzoekers. Het is al langer bekend dat mensen positief reageren op natuurlijke omgevingen. Deze kennis wordt dan ook regelmatig door overheden gebruikt als uitgangspunt voor nieuwe stedenbouwkundige plannen.

Verschil

De Londense studie is echter de eerste die inzichtelijk maakt hoeveel groene ruimte nodig is en hoe dicht dit groen bij woningen moet zijn om een verschil te maken. Een vermeerdering van een hectare groen binnen 300 meter van woningen, blijkt al 8 procent meer tevredenheid en 5 procent meer gevoelens van geluk op te leveren.

De onderzoekers hopen dat stedenbouwers deze wetenschap vaker zullen gebruiken om gezondere stadsomgevingen te creëren waarin bewoners gelukkiger kunnen zijn.

Beperkingen

De onderzoekers geven wel aan dat de studie beperkt is tot Londen. In andere gebieden kunnen de uitkomsten wat anders zijn. Ook zijn er veel verschillende typen groen in steden, van hondenuitlaatzones tot parken. Mogelijk zijn ook niet alle groengebieden daadwerkelijk toegankelijk voor bewoners. Vervolgonderzoeken moeten meer inzicht geven in de effecten van deze variabelen. Maar een ‘meer-groen-project’ in de buurt initiëren met uw buren kan alleen maar positieve uitwerkingen hebben.

Bron: Applied Geography. 2019 Aug;109:102036

Artsen worden betaald om meer opioïden voor te schrijven

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom artsen opioïden voorschrijven, terwijl de pijnstillers zoveel levens hebben verwoest? Eén reden daarvoor is dat farmaceutische bedrijven hen betalen om dit te doen.

Artsen die incentives en geschenken van opioïdenfabrikanten krijgen, schrijven veel vaker recepten uit, vooral voor hydrocodon en oxycodon.

Een overzicht van het voorschrijfgedrag van meer dan 865.000 Amerikaanse artsen liet zien dat de 63.000 artsen die incentives en financiële prikkels ontvingen per jaar gemiddeld 13.070 keer vaker een dagelijkse dosis van het middel voorschreven dan artsen die geen vergoeding kregen.

Hoewel het illegaal is om een arts rechtstreeks te betalen voor het voorschrijven van hun medicijnen, kunnen farmaceutische bedrijven hen financieren om over de middelen te communiceren, om advieswerk en onderzoek te doen, of om conferenties bij te wonen, zeggen onderzoekers van de School of Public and Environmental Affairs van de Universiteit van Indiana.

'Geneesmiddelengerelateerde giften aan artsen lijken het aantal recepten voor medicijnen te verhogen, en hoe groter de financiële prikkel is hoe meer het er worden,' zegt hoofdonderzoeker Thuy Nguyen.

https://www.nature.com/articles/s41467-019-11311-9

 

De schild-klier is onderdeel van ons hormoonstelsel en werkt nauw samen met de bijnieren en geslachtsorganen om onze hormoonhuishouding goed te regelen.

Zelf heb ik ervaren wat het met je doet, wanneer je hormoonhuishouding uit de pas loopt. Na twee zwangerschappen voelde ik me niet meer de oude. Was ik vermoeid door al die gebroken nachten en de 24 uurszorg voor de kinderen? Of was er iets anders aan de hand? Het bleek dat mijn hormonenorkest niet meer zo goed samenspeelde. Ik had een vertraagde schildklierfunctie, ook wel hypothyreoïdie genoemd.

Schildklier op de proef gesteld

De schildklier verhoogt de stofwisseling, waardoor het energieverbruik van het lichaam stijgt. Dat betekent dat er bij een traag werkende schildklier sprake is van een lager energieverbruik. Maar de schildklier speelt ook een rol bij de spijsvertering en reguleert de hartslag, lichaamstemperatuur, bloeddruk en vrouwelijke hormoonbalans. Daarom kan een tekort aan schildklierhormonen uiteenlopende klachten veroorzaken, zoals extreme vermoeidheid, gewichtstoename en/of moeilijk kunnen afvallen, het vaak koud hebben, droge huid, obstipatie, depressieve gevoelens, broze nagels, haaruitval, verminderde concentratie, ruim bloedverlies bij menstruatie en hoofdpijn. ...

Schildklierklachten Onbegrepen Medicijnen en senioren - Ondervoeding bij ouderen

Of 10 procent gewichtsverlies in de afgelopen zes maanden.

Hoe vaak komt ondervoeding voor? Bij ouderen die zelfstandig thuis wonen bedraagt het percentage 5-11 procent en bij ouderen die thuiszorg krijgen bedraagt het percentage aanzienlijk meer, namelijk 20-35 procent.

Oorzaken van ondervoeding

Bij ouderen kan de eetlust verminderd zijn, of kan door eenzaamheid de energie ontbreken om een maaltijd alleen klaar te maken en alleen op te eten. Maar ook depressie of depressieve gevoelens kunnen ervoor zorgen dat de zin om te eten verdwenen is.

 Vergeetachtigheid kan er ook voor zorgen dat maaltijden of tussendoortjes worden vergeten. Het feit om alleen te moeten eten, kan voldoende reden zijn om van de maaltijd weinig werk te maken.

Vaak wordt ondergewicht bij ouderen niet opgemerkt door henzelf, maar trekken partner, kinderen, mantelzorger of een medewerker van de thuiszorg aan de bel.

Als de betreffende persoon zelf de stap naar de huisarts zet, komt hij of zij met klachten van gewichtsverlies, minder eetlust, vermagering of krachtsverlies.

Er is een scala aan oorzaken, maar meestal is ondervoeding een samenloop van omstandigheden. Preventie en behandeling zijn belangrijk, want door ondervoeding daalt niet alleen de kwaliteit van leven, maar neemt ook de kans op meerdere ziekten en overlijden toe.

Ondervoeding wordt gedefinieerd als het onbedoeld afvallen van drie kilo binnen drie maanden of zes kilo in

 het afgelopen jaar, waarbij er sprake is van ondergewicht.

Meer toegesneden op de persoon is het 5 procent ongewenst gewichtsverlies in de afgelopen maand of 10 procent gewichtsverlies in de afgelopen zes maanden. Hoe vaak komt ondervoeding voor?

Bij ouderen die zelfstandig thuis wonen bedraagt het percentage 5-11 procent en bij ouderen die thuiszorg krijgen bedraagt het percentage aanzienlijk meer, namelijk 20-35 procent.

Ondervoeding wordt gedefinieerd als het onbedoeld afvallen van drie kilo binnen drie maanden of zes kilo in het afgelopen jaar, waarbij er sprake is van ondergewicht.

Meer toegesneden op de persoon is het 5 procent ongewenst gewichtsverlies in de afgelopen maand